Angst – og hvordan du håndterer den

Hvad er angst?

Angst er en naturlig reaktion, som gør os i stand til at handle effektivt i en farlig situation. Det er den, der får os til at tage et hurtigt skridt tilbage, når vi er på vej over gaden og i sidste øjeblik opdager en bil på vej imod os. Det er også denne mekanisme, som sikrer, at vi ikke går hen til truende dyr eller læner os for langt udover kante af bjergsiden.

Nogle mennesker oplever imidlertid denne angst, selv om de ikke er i fare. Ifølge Netdoktoren bliver hver femte dansker ramt af angst på et eller andet tidspunkt i deres liv i en sådan grad, at den føles overvældende, uhåndterbar og uforståelig for dem. Den kan komme som et pludseligt og uventet anfald eller være til stede som en konstant uro eller frygt for fremtidige anfald eller for fremtiden generelt. Lette udgaver af angst kender alle til.

Symptomer på angst

Symptomer på angst er forskellige fra menneske til menneske. Nogle af de mest almindelige symptomer ved akut angst er hjertebanken, sved, rysten, kvælningsfornemmelser eller åndenød, kvalme, svimmelhed, rødmen, prikkende fornemmelse i hænder og fødder samt spændinger i kroppen.

Angst opleves typisk som så ubehagelig en tilstand, at de fleste får lyst til at flygte fra situationen eller den frygtede genstand. For nogle kan den være så overvældende, at de føler sig fastlåst og ude af stand til at reagere.

De fleste oplever, at angsten daler, når de kommer ud af situationen, der har fremkaldt den. Dette kan give anledning til den såkaldte undgåelsesadfærd, hvor man forsøger at holde sig væk fra de angstfremkaldende situationer/genstande. I tilfælde af sidstnævnte, hvor angsten kan gå hen og påvirker og begrænse den normale livsførelse, kan terapi være en stor hjælp.

Behandling

Angst kan behandles både med samtaleterapi, kropsterapi og medicin.

Som psykolog kan jeg hjælpe dig til at forstå angstens mekanismer og hvad der sker, når du bliver ramt af angst. Dette er første skridt i at få kontrol over den, så den ikke får lov at kortrollere dig og dit liv.

Der er mange veje til at blive bedre til at rumme og håndtere angst, både gennem at arbejde med ens tænkning, adfærd og oplevelser i kroppen. Vi vil i fællesskab undersøge, udfordre og ændre de uhensigtsmæssige tankemønstre, der er med til at udløse og opretholde angsten. Et led kan være adfærdsmæssige øvelser, hvor du får støtte til at trinvis at træne dig i at udsætte dig for de angstskabende situationer for derigennem at lære at mestre angsten og stille og roligt at vænne din krop til, at der ikke er fare på færde.

Øvelser med mindfullness er også et væsentligt redskab i behandling i angst sammen med brug af afspændingsøvelser eller guidede visualiseringer til at skabe ro og afspænding i krop og sind og derigennem guide kroppen ud af sit kamp-flugt beredskab.

Når du får tillid til din egen kontrol over angsten, kan du give slip på din undgåelsesadfærd og leve et mere tilfredsstillende liv, hvor du i højere grad kan udfolde dig som du har lyst og som den du er.