Depression – og hvordan du finder vejen i mørket

Hvad er depression?

Depression er en psykisk ubalance, der kan ramme alle, og som påvirker både følelser, tanker, handlinger og kroppen. Ifølge Netdoktoren vil hver femte dansker på et eller andet tidspunkt i deres liv få en depression. De krav, der stilles til os fra vores arbejdsplads og verden omkring os, er øget i kraft af det mere komplekse, uigennemskuelige og hastigt forandrende samfund, vi lever i. Dette, kombineret med vores egne forventninger til vores formåen og hvad vi skal nå i livet, kan være vanskeligt at leve op til og kan udløse symptomer på depression.

Selv om en svag depression fra tid til anden er almindelig i livet, så er der en række symptomer, der kan indikere, at der er tale om en mere alvorlig depression.

Symptomer på depression

Depression vil ofte være kendetegnet ved følgende:

 • Du har gennem længere tid oplevet en uforklarlig tristhed, håbløshed eller tomhed
 • Evnen til at føle glæde, lyst og interesse i livet er nedsat og måske helt væk
 • Du har svært at huske og koncentrere dig i længere tid samt at holde overblik
 • Du har en oplevelse af uoverkommelighed, manglende energi og drivkraft samt svært ved at se mening med ting eller livet
 • Din søvn og appetit kan være påvirket
 • Tanker om dig selv, andre, din fortid og fremtid ændres og forvrænges i negativ retning
 • Du bebrejder sig selv og rammes af skyld eller skam over at være ude af stand til at imødekomme de krav, der normalt er til dig
 • Det kan være svært for dem, der kender dig, at forstå, hvorfor du ikke bare kan tage dig sammen og se lidt mere positivt på tingene
 • Din selvfølelse og selvtillid er ramt
 • Måske isolerer du dig og orker ikke socialt samvær eller at skulle forholde dig til andre eller andet men vil helst være i fred
 • Du kan også få fysiske symptomer som smerte i form af konstant hovedpine og spændinger
 • Angst kan også være et centralt symptom og er ofte forbundet med stress
 • Du kan have selvmordstanker eller tanker om døden

Nogle gange viser en depression sig ved en tendens til at blive opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv og bebrejdende over for omgivelserne.

Jo flere gange vi gennem vores liv er blevet ramt af depression, jo støre er risikoen for at depression kan udvikle sig til en kronisk tilstand. Det er derfor vigtigt at forebygge og behandle, så snart vi mærker, at en depression er under opsejling.

Årsager til depression

Depression kan have mange forskellige årsager og ofte kan det være svært at udpege en enkelt grund. Alle kan få en depression og det er vigtigt at understrege, at depression ikke er tegn på en svag karakter.

Nogle af de omstændigheder, der kan være med til at udløse en depression er depression i familien (arvelighed), mangelfuld omsorg i barndommen eller overgreb, alvorlig fysisk sygdom, alkohol eller andet misbrug, at være vokset op som barn i en familie, hvor der har været et alkoholmisbrug, tab (dødsfald, skilsmisse, afskedigelse), livsændringer (flytning, blive forælder, pension), kriser, konflikter (på arbejde eller privat) og langvarig stress. Dertil er der mange, der rammes om vinteren, hvor mørket og kulden kan begrænse os i vores livsudfoldelse.

Symptomer på depression kan være svære at klare alene, bl.a. fordi depression påvirker og ofte forvrænger vores tænkning i en uhensigtsmæssig og selvdestruktiv retning. Mange er tilbageholdende med at søge hjælp, fordi de er vant til at trække sig tilbage og selv forsøge at klare det. Dette er et problem, da depression kan føre til store problemer i livet, hvis man ikke får behandling.

Behandling af depression

Behandling af depression afhænger af, hvor svær sygdommen er. De lettere tilfælde kan behandles effektivt med samtaleterapi mens de sværere kan kræve en kombination af samtaleterapi og antidepressiv medicin.

– Indsigt i depressionens væsen

En psykolog kan hjælpe dig til at forstå, hvad det vil sige at have en depression og hvordan den påvirker dig både fysisk, psykisk (dine tanker og følelser) og din adfærd. Dette er første led i at støtte dig til at kunne se, at de negative og destruktive tanker du måtte gøre dig om dig selv, andre og livet, ‘blot’ er tanker – symptomer forårsaget af depressionen – og ikke sandheden om dig og din verden.

– I fællesskab undersøger vi, hvad der ligger bag…

I fællesskab undersøger vi, hvad der har ført til depressionen. Måske er der tale om omstændigheder, der kan ændres, måske må du lære at acceptere, hvad der er sket eller du skal opnå en ny forståelse af dit liv. Du kan måske have brug for at foretage nogle valg i forhold til, hvad du vil med dit liv, og have behov for hjælp til at afklare, hvad der vil være med til at gøre dit liv mere meningsfuldt samt støtte til at foretage de nødvendige handlinger.

… og hvad du har brug for

Måske har du brug for nogle redskaber til at imødegå selve symptomerne hjemme. At komme ud af en depression kræver måske større selvomsorg end du har lært hjemmefra. Måske er du plaget af tankemønstre, der begrænser dig i dit liv og tager modet og lysten fra dig, og som trænger til at blive udfordret. Måske har du lært at kærlighed eller anerkendelse på arbejdet kræver, at du tilsidesætter dig selv og du skal lære at stå stærkere uden bekræftelse udefra.

– Arbejde med nærvær med dig selv

Vi kan også arbejde med mindfulness og hvordan du kan blive mere nærværende i øjeblikket og med hvad der sker i dit krop lige her og nu, hvad der føles godt og berigende og hvad der ikke gør. Gennem dette arbejde opstår en mulighed for at finde nye veje og måder at håndtere sine udfordringer på, der er mere hensigtsmæssige og i større samklang med den, du er og det, som er vigtigt for dig i livet. Dette baner igen vejen for at komme i kontakt med glæde, selvværd og personlig udfoldelse i dit liv.

– En mulighed for vækst

Når du har gennemgået et forløb hos en psykolog, ved du mere om dig selv og hvordan du passer på dig selv. Måske var depressionen et springbræt til nogle valg, så du efterfølgende lever på en mere tilfredsstillende måde i større samklang med den, du er og i taknemmelighed over, at du er til.

“Only in the darkness can you see the stars”
– Martin Luther King Jr