Ensomhed – og hvordan du bryder den

Forskellen mellem at være alene og ensom

Ensomhed findes i mange former og dybder, men fælles for dem alle er, at de er smertefulde. Heri ligger en stor forskel mellem at være alene og at være ensom. De fleste af os kender til behovet for at være lidt alene, at have tid til og for os selv uden at skulle forholde os (og tage hensyn) til andre mennesker. I denne situation er det at være alene en ønskesituation.

Ensomhed derimod er almindeligvis uønsket og følelsen kan komme over os ikke kun, når vi er alene men også mens vi er omgivet af andre mennesker.

Du kan føle dig ensom, selvom du ikke er alene

I de tilfælde, hvor vi føler os ensom og isoleret, også selv om der er andre mennesker til stede, er der tale om følelsesmæssig ensomhed, hvor vi af den ene eller anden grund ikke føler os forbundet med andre mennesker.

De fleste mennesker kender følelsen af ensomhed fra mere eller mindre korte perioder i deres liv, men for mange er det en livslang lidelse, som forringer livskvaliteten markant. Det kan være nødvendigt med hjælp til at bryde ud af den.

Kendetegn ved ensomhed

Ensomhed er en kompliceret følelse, som hænger sammen med flere ydre såvel som indre faktorer. Måske kender du til en oplevelse af at

  • føle sig fravalgt og nedprioriteret af andre
  • have svært ved at blive en del af fællesskabet
  • følelsen af ensomhed får dig til at føle dig forkert
  • andre ikke forstår dig eller din situation, og at du derfor har svært ved at dele den med nogen
  • du bliver ramt af ensomhed og tristhed, når du er alene, og derfor ofte sætter dig selv på overarbejde med at sørge for at undgå det
  • følelser af uro og ensomhed rumsterer selv når du er sammen med andre
  • du aldrig rigtig mærker en indre ro, fordi du er optaget af at undgå at føle dig ensom
  • du har en overbevisning om, at du føler dig mere ensom end andre
  • kampen mod ensomhedsfølelsen går ud over dit humør, din energi, dit selvværd og begrænser dig i forhold til at leve det liv, du gerne vil

Hvad kan samtaleterapi bidrage med?

Samtaleterapi kan være være et lys på vejen ud af ensomhed. Vejen vil se forskellig ud alt afhængig af, hvordan du oplever, at følelsen af ensomhed udfordrer dig i dit liv.

I samarbejde kan vi undersøge, hvad der har været medvirkende til, at du er føler dig ensom, hvad der påvirker følelsen og hvordan du kan arbejde med den og dig selv, så du tager hånd om dig selv og får mere kontakt og livskvalitet i dit liv.

Vi kan arbejde med og udfordre de tanker, du måtte gøre dig om dig selv og menneskerne omkring dig og som kan skabe begrænsninger for dig.

Vi kan undersøge din adfærd i forhold til socialt samvær og i hvilke sammenhænge en ændring ville kunne bringe dig i mere kontakt.

Eller måske viser det sig at give mening at arbejde med selve dit forhold til ensomhed som et eksistentielt grundvilkår og hvordan du kan rumme den som en del af dit liv.