• Sti mellem skov og mark

Fleksibel personalepleje

Unikt tilpasset behandling til hver enkel

Fleksibel personalepleje er udviklet til virksomheder, der ønsker, at deres medarbejdere skal trives bedst muligt, kan få det bedst mulige helbred og opnå en højere livskvalitet.
Du bestemmer hvor ofte jeg skal komme forbi din virksomhed og pleje dine medarbejdere.

Det er altid mit mål, at den enkelte medarbejder opnår den bedst mulige helbredstilstand både fysisk og psykisk, men det er op til den enkelte, hvad han eller hun ønsker, vi skal arbejde med og hvor dybt vedkommende har mod på at gå.

Kombination af forskellige behandlingsformer

Jeg benytter mig af blide og effektive kropsterapeutiske teknikker – kranio sakral terapi, organmassage, bindevævsmassage og tensegrity – samt samtaleterapi til at løsne spændinger, frigøre smerte og skabe psykisk balance og en oplevelse af velvære, indre ro og personligt overskud.

Jeg kombinerer gerne forskellige behandlingsformer efter ønske og behov. Det aftales på forhånd med virksomheden hvilke behandlingsformer, der indgår i tilbudet om personalepleje til medarbejderne – fx om der både er tale om kropsterapi og samtaleterapi eller kun én af delene.

Kropsterapi kan hjælpe ift
 • stress, depression, angst, manglende energi, modløshed
 • bekymring, nedtrykthed, rastløshed, nervøsitet
 • besvær med hukommelse, koncentration og at tage beslutninger
 • dårligt immunforsvar (antal og sværhedsgrad af infektioner)
 • piskesmæld, spændinger og smerter i muskler, led og knogler
 • hormonelle ubalancer, forhøjet blodtryk, vejrtrækningsbesvær
 • øge den enkelte medarbejders fysiske og psykiske velvære
Samtaleterapi kan hjælpe ift
 • stress generelt, depression, angst, problemer omkring selvværd
 • sorg og tab samt kriser og livskriser, der har udspring i eller påvirker den enkeltes arbejdsliv
 • afklaring ift kompetencer, motivation, behov for ny strategi
 • personlige udfordringer ift konkrete arbejdsopgaver
 • sociale problemer og samarbejdsvanskeligheder
 • konstruktiv kommunikation, konfliktløsning

Behandlingsforløb

Det er svært at sige, hvor mange behandlinger der skal til for at løse op for en given problemstilling, men ofte vil 3-5 behandlinger være nok, nogle gange kan en enkel eller to samtaler eller behandlinger med kropsterapi være det, der skal til for at skabe forandring, og andre gange skal der mere til.

Hver behandling starter med en kort samtale, hvor behov og ønsker afdækkes. En behandling behøver ikke at have baggrund i et problem, men kan også modtages som forebyggelse.

Under selve behandlingen med kropsterapi ligger man afslappet påklædt på en briks, mens jeg løsner op for spændinger og blokeringer med små nænsomme og næsten umærkelige tryk, stræk og vrid.

Behandlingen afsluttes med en kort opfølgning på, hvordan medarbejderen har det, hvor vedkommende er i din proces og hvad han/hun kunne tænke sig som sit næste skridt.

Personalepleje og det terapeutiske rum

Alle behandlinger foregår under tavshedspligt. Med andre ord; Hvad der tales om under en behandling, forbliver mellem mig og medarbejderen. Beskyttelsen af det terapeutiske rum ændrer ikke ved men er en del af hensigten og målet med at hjælpe virksomheden til større trivsel, et bedre arbejdsmiljø, bedre resultater og et større overskud.