Fokus i terapi

Fokus i terapi – bevidst nærvær og accept

Bevidst nærvær og accept (det som vi i dag også kalder for mindfulness) omkring vores psykiske tilstande er nøglen til forandring, udvikling og vækst. Det er gennem nærværet med og accepten af os selv og hvad der sker i os, at vi giver plads til bevægelse og dermed forandring og liv.

Terapi handler om at skabe den følelsesmæssige heling, der er forudsætningen for at vi kan åbne os i forhold til os selv, vores nærmeste og livet. Mit fokus i terapi er derfor på at skabe en tryg og tillidsvækkende atmosfære, der kan give dig mod på at dele dine oplevelser, være med og udtrykke dine følelser samt udfordre dig selv på de antagelser, der begrænser dig i dit liv.

Til dem, der har lyst til at læse mere om mit fokus i terapi, har jeg her under skrevet om de overordnede aspekter, jeg tager afsæt i.

“Some of us think
holding on makes us strong;
but sometimes it is letting go”
– Hermann Hesse

Indre kvaliteter, ressourcer og potentialer

Mange mennesker kæmper med smertefulde følelser af at være forkerte eller ikke gode nok, som de er. I den udfordrende proces det er at se på sig selv, når vi er utilfredse med det vi ser, er det afgørende at få vækket bevidstheden om vores indre kvaliteter, ressourcer og potentialer.

Gennem kontakten med sider af os selv, hvor vi føler styrke og selvværd, kan vi hente mod og tryghed til at turde se på sider af os selv, som vi ikke kan lide.

Her er nysgerrighed afgørende. Ikke at dømme noget som rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, men åbent at undersøge tanker, følelser og oplevelser, og hvad der kan ligge bag dem. Herved kan vi pludselig opdage, at bag det, vi først oplevede som en svaghed, ligger en styrke. Og når vi begynder at tage afsæt i vores ressourcer frem for begrænsninger, styrkes vores selvværd og vi vokser og udvikler os som det unikke menneske, vi er.

Krop, accept og nærvær

En del af processen mod større livsudfoldelse er at blive mere nærværende. Mange mennesker har en tendens til at være fanget i tanker af utilfredshed med fortiden eller bekymring om fremtiden. I ingen af tilfældene er vi rigtig nærværende. At blive nærværende vil sige at blive bevidst om, hvad du tænker, føler og mærker i dette øjeblik og acceptere det, du oplever. Herved slipper tanken om, at noget er forkert (det er bare) og behovet for at lave om, og da sker forandringerne ofte af sig selv.

Det er derfor vigtigt for mig som et fokus i terapi med en tilbagevendende opmærksomhed på, hvad der sker inden i dig lige her og nu. Når du bliver mere opmærksom på at mærke dine følelser, i stedet for blot at gøre dig tanker om dem, vil din krop kunne give dig signaler om, hvordan du egentlig har det. Det vil give dig en klarere fornemmelse af, hvad du har brug for lige nu, og du vil kunne handle ud fra en oplevelse af at være centreret i dig selv og af at have indflydelse på dit liv.

Nutid, fortid og fremtid

Vigtigheden af nærvær for forandring betyder, at der i terapien vil være meget vægt på nutiden, hvad du oplever her og nu og på, hvad der forhindrer dig i at udfolde dig i dit liv, som du gerne vil.

Når du genkender tanke- eller adfærdsmønstre, kan det imidlertid være en støtte at undersøge oplevelser og relationer til dine nærmeste i din barndom. Vores opfattelse og forståelse af verden grundlægges meget tidligt i livet og det kan være vigtigt at finde ud af, hvor vores mønstre kommer fra, og hvorfor de i sin tid opstod, for at kunne nå til en forståelse og accept af dem.

Er vi fx ikke blevet set og værdsat som den, vi var, da vi var små, kan vi have tilpasset os og undertrykt sider af os selv for at bevare kontakten med vores nærmeste. Når vi så bliver voksne, kan vi opleve os begrænsede i vores udtryk. Dette skyldes, at de sider, vi tidligere undertrykte for at overleve, er forblevet uudviklede. Terapiens fokus bliver da at genetablere kontakten til de tabte livskvaliteter og uudviklede kompetencer.