Forsikringsordninger og samarbejdspartnere

En del forsikringer dækker psykologhjælp

Flere danskere er har en privat forsikring (den kan fx ligge under en indbo- eller familieforsikring, som del af en fritids- og ulykkesforsikring eller som led i en pensionsordning) eller deres arbejdsplads har en sundhedsforsikring, der dækker 8-12 samtaler hos en psykolog.

Nogle forsikringsselskaber har indgået aftale med bestemte psykologer, hos andre kan man selv vælge en psykolog.

Mange fagforeninger tildeler også deres medlemmer psykologhjælp, når dette skønnes nødvendigt.

Du kan med fordel undersøge, om du er dækket af en forsikring og om du kan vælge en psykolog selv, inden du kontakter en psykolog. Er det sidste tilfældet, er kravet som regel blot, at psykologen skal være autoriseret.

Samarbejdspartnere

Jeg er autoriseret psykolog og godkendt samarbejdspartner ved PsyCare, SOS InternationalNordisk Krisekorps, Prescriba, Psykologvagten og Psykon, som igen samarbejder med flere forskellige kommuner, virksomheder og forsikringsselskaber.

Jeg har ingen aftale med sygesikringen. Det betyder, at du kan ikke benytte en lægehenvisning hos mig, men jeg samarbejder med Sygeforsikringen “danmark”, som giver 200 kr i tilskud pr samtale, hvis du er medlem.