Guidet visualisering

Guidet visualisering – Regnbuen

Mens jeg arbejdede som psykolog ved Palliativ Team Vejle ved Sygehus Lillebælt blev jeg bedt om at lave en guidede visualisering som en del af teamets rehabiliteringstilbud til kræftpatienter og deres pårørende. Visualiseringen er lavet med fokus på at hjælpe den enkelte til at finde ro, slippe spændinger og smerte (fysisk som psykisk) og komme bedre i kontakt med sig selv og sin egen energi. Du er velkommen til at benytte den til eget brug.

Hvad er visualisering?

Visualisering er en simpel proces, der gør brug af din forestillingsevne til at kommunikere med din krop. For din krop er billeder og oplevelser skabt i din hjerne lige så virkelige som faktiske begivenheder. Din krop vil reagere, som om oplevelsen faktisk skete. Hvis du med din hjerne forestiller dig en afslappende oplevelse på et afslappende sted, vil din krop reagere ved at frigive de særlige stoffer, der hjælper den til at slappe af og genopbygge sine ressourcer.

Generel vejledning

For at kunne få mest ud af visualisering anbefales det, at du finder et roligt sted, hvor du kan sidde eller ligge afslappet og uforstyrret i ca. 45 minutter. Du opnår den største effekt ved at have dine øjne lukkede under visualiseringen.

Visualisering kræver træning og jo flere gange du laver den, jo dybere vil du være i stand til at gå ind i den og jo større effekt vil du kunne opnå. Det kan anbefales at lave den en gang om dagen, men hvis du blot ønsker at bruge den en gang imellem for at opnå afslapning og afspænding, er det også en mulighed.

Specielt for denne visualisering

Den guidede visualisering her – Regnbuen – består af tre dele.

1. Introduktion. Det anbefales at du lytter til denne de første gange du laver visualiseringen. Derefter kan den udelades.

2. Guidet afspændingsøvelse. Denne er lavet som optakt til visualiseringen, så du er godt afslappet, når du begynder visualiseringen. Den varer ca. 7 minutter.

3. Guidet visualisering – Regnbuen. Den varer ca. 25 minutter.

Selve visualiseringsdelen er lavet med afsæt i en guidet visualisering af den amerikanske psykolog Maurice Kouguells, for patienter, der kæmper med invaliderende træthed og manglende energi som følge af sygdom. Visualiseringen er som tidligere nævnt lavet med henblik på at støtte dig i at komme mere i kontakt med dig selv, din energi og dine indre ressourcer.

“If you can dream it, you can do it” – Walt Disney