Hjælp til børn – gennem deres forældre

Hjælp til børn gennem forældresamtaler

Det er en udfordring for de fleste at opdrage børn.
Der kan være tidspunkter, hvor man som forældre trænger til råd og vejledning til opdragelsen, eller hvor man er bekymret for sit barns trivsel og udvikling og har brug for hjælp til at hjælpe det bedst muligt. Her kan det være en støtte at tale med én, der kender til børns udvikling, hvad man kan forvente sig at et barn skal kunne på forskellige alderstrin, og hvordan man bedst muligt kan støtte det i sin udvikling.

Børn (i hvert fald indtil 12 år) er konkrete i deres måde at opfatte verden på og dermed dybt afhængige af, hvad deres forældre gør. Derfor kan der ske store forandringer med et barn, hvis forældrene forandrer deres måder at handle på. Dertil er det generel til barnets bedste at starte det sted, der griber mindst muligt forstyrrende ind i barnets tid og dagligdag. Det er derfor vigtigt at være nysgerrig på, hvordan man som forældre møder sit barn i forskellige sammenhænge og hvordan man håndterer forskellige situationer.