Kriser og livskriser – en mulighed for vækst

Hvad er en krise?

Ordet krise kommer af det græske ‘krisis’. Det betyder en afgørende vending eller pludselig forandring, og den kan være såvel negativ som positiv.

Kriser er således en naturlig del af livet og kedetegnet ved en situation i livet, hvor vi kan opleve, at vores ressourcer fra tidligere erfaringer, reaktionsmønstre og mestringsstrategier ikke synes at være tilstrækkelige for at kunne magte omstændighederne.

En krise kan være en uventet ydre hændelse som en bilulykke eller et pludseligt dødsfald. I så fald er der tale om en traumatisk krise.

Det kan også være mindre dramatiske begivenheder som ikke destomindre kan overvælde os, som fx at stå overfor en skilsmisse, en fyreseddel, pensionsalderen eller at blive forælder. Her er det tale om livskriser, kriser af eksistentiel karakter, der knytter sig til måden, hvorpå vi lever det liv, der er givet os.

Hvad er en livskrise?

Livskriser, eller eksistentielle kriser, er kendetegnet ved perioder af vores liv, hvor et livsprojekt vakler eller er mislykket, og vi har svært ved at finde meningen med livet, eller at navigere og finde vores vej gennem det, vi står i og måske også i livet. En livskrise berører således mange planer af vores tilværelse og livet selv.

Ofte opstår de i samspil med andre mennesker og de valg, vi tager eller ikke tager, og vi bliver konfronteret med dem, når vi rammer en bundflade, som kræver en beslutning om måden, vi lever livet på. Ofte er det en kombination af indre og ydre livsvilkår, der fører til en livskrise.

En livskrise adskiller sig altså fra (omend den kan udløses af) en traumatisk krise ved at knytte sig til det, at vi bliver konfronteret med og udfordret til at forholde os til eksistensens grundvilkår:

  • At vi skal dø – hvilket samtidig betyder, at vi også skal leve.
  • At vi er alene – hvilket betyder at vi også er med andre.
  • At livet er uden mening i sig selv – hvilket betyder at vi selv må give det mening for os.
  • Og at vi har frihed til at vælge – hvilket samtidig betyder, at vi ikke kan undlade at vælge (det er også et valg) og at vi har ansvar og derigennem er begrænset i vore livsudfoldelse.

Hvilken betydning kan en krise have?

En krise kan virke belastende fra første øjeblik, eller den kan overvælde os langsomt. Det er ikke altid let at få øje på, hvad der udløser en krisereaktion. Hvad end det er, kan kriser ofte få en konstruktiv indvirkning på vores liv over tid.

Tit skal vi opleve en krise, før vi finder motivationen til virkelig at se os selv i øjnene og forholder os til, hvad der tjener os i vores liv og i vores måde at leve det på og møde os selv, andre og forskellige udfordringer i livet på samt at ændre på dette.

Vi kommer i livskriser mange gange i vores liv, og det er vigtigt at vi husker på, at det, der gør os stærkest som mennesker er, at vi får lov til at opleve krisen, får lov at gennemleve den og ikke mindst får lov at opleve, at vi kan overleve den – for der er ingen vej uden om dem, kun igennem.

På den måde er livskriser i sig selv er et værktøj i kraft af de erfaringer, vi gør os, som vil betyde, at vi står bedre rustet til at håndtere en livskrise i fremtiden. Formår vi derimod ikke at håndtere en krise, kan den føre til angst og depression.

Hvad kan samtaleterapi bidrage med?

Det kan være svært at takle at gå gennem en krise og den desorientering, der opstår, når ens selv- eller verdensbillede bliver rystet eller væltet. Endvidere kan ens egne reaktioner bidrage til forvirringen og til tvivl og usikkerhed. Vi kan få behov for hjælp til at arbejde os igennem krisen, særligt hvis vi oplever os fastlåst i den og at tanker, følelser, adfærd og kropslige fornemmelser har udviklet sig i en uhensigtsmæssig og destruktiv retning.

Samtaler med en psykolog kan hjælpe dig til at få en forståelse af, hvad det er, der sker med dig og hvorfor du reagerer, som du gør. Gennem samtaler kan du få støtte til at håndtere omvæltningen ved at blive mere afklaret omkring hvordan og hvorfor du oplever det, der sker, på den måde, du gør.

Igennem at undersøge alternative måder at tænke om forskellige aspekter af din situation kan du tilegne dig flere perspektiver, hvorved du kan få mulighed for at komme videre med nogle af de svære følelser, som ofte føler en krise som fx sorg, skyld, skuffelse, skam, forvirring eller vrede.

Ved at få en bedre forståelse af krisens personlige betydning for dig kan du opnå en fornyet kontakt med dine ressourcer og blive bedre rustet til at håndtere nye udfordringer, hvilket du nødvendigvis vil komme ud for i fremtiden.