Krop og psyke

Sammenhæng mellem krop og psyke

Vores krop og psyke hænger uløseligt sammen. Det er gennem kroppen, vi oplever hvert et øjeblik af vores liv og alle disse oplevelser lagres i kroppen. Når der er et sundt forhold mellem krop og psyke, har vi naturlig adgang til vores følelser, vi har en god fornemmelse af at være centreret i os selv, og hvad der er rigtigt og forkert for os i en given sammenhæng, og vi er i kontakt med vores behov og værdier og kan handle herudfra.

Hvorfor lukker vi af og for hvad?

Det der imidlertid sker for de fleste af os er, at vi gennem livet kommer i situationer, vi ikke kan håndtere. Specielt som barn er vi kommet i sådanne situationer. Som barn er vi dertil kommet i situationer, hvor vi har oplevet, at det ikke var ok, at vi er som vi er. Vi måtte tilpasse os ved at undertrykke følelser og sider af os selv for at bevare kontakten med vores nærmeste, for at overleve.

For at udholde disse oplevelser, har vi fundet ud af, at vi kan slippe ud af de ubehagelige følelser ved at lukke af for vores fornemmelser af kroppen, da det er i kroppen følelserne lever. Ved at lukke af for vores fornemmelse af kroppen kan vi således udholde situationer, der ellers er ubærlige, men på den måde mister vi samtidig vores fornemmelse for os selv indadtil, vores kropsbevidsthed.

Og samtidig med at vi lukkede af for de ubehagelige følelser af vrede, angst, frygt fortvivlelse og sorg, lukker vi også af for følelser som glæde, fryd og kærlighed. Når vi på den måde lukker af for vores oplevelse, sænkes vores energiniveau.

Hvordan åbner vi op igen?

En del af den energi, der ligger bundet i kroppen, når vi lukker af for kontakten hertil, og en del af vores fulde oplevelse kan vi hente hjem ved en erkendelse og forståelse af vores traumer eksempelvis ved at gå i samtaleterapi. Men en del vil stadig kunne ligge i kroppen. Dette skyldes de spændinger og den stivnede struktur, de traumatiske oplevelser har skabt her, der kan kræve afspænding, forløsning og bevægelse for at forandring og liv kan indfinde sig igen.

På den anden side vil kropsterapi heller ikke altid være nok til at forløse spændinger og oplevelser i kroppen. Ind imellem kan det være nødvendigt at søge indsigt i, hvad der ligger bag, for at kunne slippe. Ind imellem kan forståelse af en sammenhæng være nødvendig for, at vi kan acceptere og finde fred med tingenes tilstand og lade livet tage os videre.

Denne sammenhæng mellem krop og psyke betyder, at det i visse sammenhænge og for nogle mennesker vil kunne være meget gavnligt at kombinere samtale- og kropsterapi for virkelig at nå omkring en problematik.

“In the end, it’s not the years in your life that counts.
It’s the life in your years”
– Abraham Lincoln