Lavt selvværd – og vejen til øget livskvalitet

Hvad er lavt selvværd?

Selvværd kan defineres som den værdi, vi tillægger os selv som menneske. Således handler selvværd om vores grundlæggende følelse af eget værd og en basal tro på vores egen værdi, uanset hvilke præstationer vi yder på arbejde, i fritidsaktiviteter, med venner og i familie.

Symptomer på lavt selvværd

Hvis du lider under lavt selvværd, kender du måske til at have en tendens til, at

  • udsætte dig selv for en høj grad af selvkritik og negative tanker om dig selv
  • fokusere på dine svagheder, fejl og mangler mens du overser dine egne styrker og værdifulde karaktertræk
  • stille uforholdsmæssigt høje krav til sig selv samt at frygte ikke at kunne leve op til andres
  • have meget svært ved at sige fra over for andres og egne krav
  • ‘please’ andre og søge at gætte og tilfredsstille deres behov, mens du glemmer at tage vare på sig selv og dine
  • opleve, at du ikke er god nok, som du er, og at du derfor er nød til at præstere noget særligt for at få andres og din egen accept
  • når andre viser opmærksomhed, kærlighed eller accept, har du svært ved at tage imod det
  • sammenlige dig med andre og måle dig ud fra, hvad du tror, andre tænker om dig, hvor resultatet sjældent falder ud til din fordel, og således at tillægge andres meninger højere værdi end din egen
  • opleve, at dit lave selvværd påvirker dit humør i det daglige og ofte afholder dig fra at gøre ting i dit liv, du gerne vil

Årsag til lavt selvværd

Årsagen til lavt selvværd er ofte at finde i ens barndom og livshistorie, og kan være videregivet af de mennesker, man har været eller er omgivet af. Det kan være, at man er blevet svigtet, overset eller har lært, at man skal præstere eller opføre sig på en bestemt måde for at opnå anerkendelse, og at man på den måde ikke har fået den ubetinget anerkendelse, kærlighed og omsorg for bare at være til uden at skulle yde noget bestemt, som er nødvendig for at vi kan os sundt og naturligt i vores liv.

Lavt selvværd og livskvalitet

Er man meget tidligt i sit liv i tvivl om, at man er god nok og værd at elske, er man meget sårbar over for kritik, fordi man ikke har fået udviklet sin evne til at sortere i, hvad der er rigtigt og forkert. Man opfatter kritik som sandheden om en og tror, at man er forkert eller et dårligt menneske, hvis andre siger det.

Mange kommer til at jagte denne ubetingede kærlighed i voksenlivet, men vi kan ikke længere med rette forvente, at den vil blive os givet, som vi kunne, da vi var børn, hvad end vi den gang fik den eller ikke.

Noget af det vigtigste, vi kan lære som voksne, er at kunne tildele os selv kærlighed og egenomsorg, og deri ligger nøglen samtidig til i sandhed at være der for dem omkring os.

Lavt selvværd kan begrænse os i at udfolde os på en fri og naturlig måde i vores liv og have store konsekvenser for vores livskvalitet i det hele taget. En manglende tro på sig selv og ens værd undergraver ikke kun det gode humør men også selvtilliden og ens sociale færdigheder.

En vigtig del af sociale færdigheder er at kunne mærke sig selv og sige sige ja og nej, kunne kommunikere effektivt og kunne løse problemer. Disse færdigheder er enten ikke udviklet eller blevet brugt tilstrækkeligt, når selvværdet er lavt. Vi bliver derigennem også meget sårbare overfor modgang.

Alle kan indimellem være utilfredse med sig selv, men har man et lavt selvværd, kan det være svært at gøre noget ved det. Hvis man ønsker at bryde dette mønster, kan det med andre ord være en stor hjælp at opsøge en psykolog som sparringspartner og støtte.

Samtaleterapi og lavt selvværd

Det er aldrig for sent at udvikle et sundt selvværd.

Indgangen til at arbejde med lavt selvværd kan være sammen at søge at blive klogere på hvor og under hvilke omstændigheder, du har bygget dit negative selvbillede op. En sådan forståelse vil ofte kunne sætte en begyndende distancering til det lave selvværd i gang.

Samtidig vil vi arbejde med at korrigere de negative tanker, overbevisninger og følelser om dig selv, der er knyttet til det lave selvværd således, at deres ‘magt’ i dit liv reduceres, og gennem bl.a. at undersøge dine styrker, kvaliteter og kompetencer, vil du støt og roligt opbygge en sund følelse af eget værd.

Vi vil undersøge, hvordan du kan bruge dig selv, så du trækker på dine styrker, og så du kan øve dig i at kende og bruge dit eget værd. Dertil vil vi arbejde med, hvordan du kan mærke dine grænser og sige fra, når de bliver overtrådt eller når du er ved at tage hensyn til andre på bekostning af dig selv.

Vi har alle behov for anerkendelse, kærlighed og accept. Mange mennesker tror, at andre skal give os det, men i virkeligheden er det os selv, som skal kunne elske og anerkende os selv. En led i dette er at behandle os selv på en måde, så vi kan stole på og have tillid til, at vi vil tage os selv alvorlig og tage vare på os selv og vores behov, så vi kan udfolde os i vores liv til glæde ikke kun for os selv men også vores omgivelser. Og dette er målet med terapi.