Baggrund som psykolog

Baggrund som psykolog: Erhvervserfaring

 • Privatpraktiserende psykolog, 2010-igangværende.
  Samtaler og terapiforløb ud fra en integrativ og helhedsorienteret forståelsesramme.
 • Psykolog ved Palliativt Team Vejle, Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark, 2013-2016
  Samtaler med patienter, pårørende og efterlevende.
 • Psykolog ved TUBA, Odense, 2012-2013
  Terapi og rådgivning for unge, der er vokset op som børn i familier med alkoholproblemer.
 • Psykolog ved det socialpsykiatrisk botilbud, Teglgårdshuset og Kollegiet, Middelfart, 2011
  Samtaler med beboere, supervision af og sparring med personale. Kropsterapi.
 • Klinisk psykolog ved Psykoterapeutisk Ambulatorium, Hviding, 2010
  Udredning og psykoterapeutisk behandling af mennesker med personlighedsforstyrrelser, skizofreni og angst
 • Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Assens Kommune, 2007-2008
  Udredning og samtaler med børn og unge, råd og vejledning til forældre, lærere og pædagoger, konsulentbistand og supervision til forskellige faggrupper
 • Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Varde Kommune, 2005-2007
  Se ovenfor.

Baggrund som psykolog: Uddannelse

 • Eksistensens assistenter, 2015
  Kursus ved SKA
 • Autorisation som psykolog, 2005-2010
  Praktisk videreuddannelse som psykolog under kyndig supervision og vejledning af en mere erfaren psykolog
 • Lovgivning og etik, 2010
  Kursus ved Jørn Nielsen
 • Supervision af andre faggrupper, 2008
  Kursus ved Benedicte Schilling
 • Cand. Psych. 1999-2004
  Uddannet ved Århus Universitet

“At vove er, at miste fodfæste for en stund,
ikke at vove er, at miste sig selv”
– Søren Kierkegaard