Særlig sensitiv – find din balance og styrke

Mellem 15-20% af alle danskere er særlig sensitiv også kaldet HSP – høj-sensitive personer. De fødes med et nervesystem, som bearbejder sanseindtryk dybere end normalt, hvilket vil sige, at de føler, ser, hører og fornemmer flere nuancer i deres omverden end gennemsnittet. De kan derfor let blive overvældede af alle hverdagens stimuli og er typisk meget påvirket af andre menneskers stemninger og følsom over for støj, kaos og uforudsigelighed.

Særlig sensitive træk

Mange særligt sensitive har i løbet af deres opvækst og senere i livet gentagne gange fået at vide, at de er for følsomme, for sårbare og at nu må de se ‘at komme ind i kampen’. Som følge heraf har mange særligt sensitive en tendens til at føle sig anderledes og forkert i forhold til mindre sensitive mennesker og at opfatte deres sensitivitet som en generende svaghed.

Men der er en anden side ved det at være særlig sensitiv, som bliver overset, hvis dette er alt, hvad man har fokus på, så lad mig nuancere og uddybe:

  • Særligt sensitive mennesker er meget letpåvirkelige af det, der sker omkring dem. De reagerer stærkere på oplevelser i deres ydre verden og tænker mere over dem. De er også mere påvirkede af deres egne tanker og følelser end andre.
  • De er ofte mere dybsindige.
  • De har et rigt indre liv, en god forestillingsevne og er typisk gode til at få idéer og se nye muligheder.
  • De er intuitive, opmærksomme på det subtile og uhåndgribelige i deres omgivelser.
  • I og med at de oplever mere intenst, fornemmer de også straks stemningen, når nogen træder ind i et rum, forholdet mellem de mennesker, der er til stede, hvordan lys og lyde er.
  • Mange er gode til at sætte sig ind i andres følelser og behov.

En gave og en byrde

Hvis du er særlig sensitiv, har du en særlig evne til at opleve verden meget stærkt og nuanceret. Det betyder, at du opfanger dybder og dimensioner mellem mennesker, i situationer og i livet, som andre ikke ser.

Denne evne gør dig imidlertid samtidig sårbar over for din omverden ved det, at du hurtigere vil blive fyldt op end de fleste andre og ofte vil være i farezonen for at blive overstimuleret, overvældet og stresset af omverdenens mange indtryk. Du vil således oftere have brug for at trække dig tilbage og finde et roligt sted, hvor du kan sortere og bearbejde indtrykkene og finde ro.

Da sensitiviteten som nævnt er biologisk betinget, er den ikke til at behandle væk eller ‘slippe af med’, som nogen ville ønske. Som særlig sensitiv er det derfor vigtigt, at du lærer at acceptere og leve i balance med din sensitivitet og at tilpasse din hverdag og dit liv, så du bliver tilpas stimuleret og undgår at udsætte dig for for mange stimuli fra omverden og deraf følgende stress.

Det sidste vil hurtigt kunne føre til udmattelse og dårlig trivsel. Dette kræver en særlig opmærksomhed og grænsesætning i forhold til sig selv og din omverden i en verden fyldt med stimuli og mange skift, som de fleste af os lever i.

Hvad kan samtaleterapi bidrage med?

Meget tyder på, at sensitive mennesker kan finde endnu større glæde ved livet end andre, hvis de stimuleres rigtigt og får den selvindsigt, som gør, at de kan træffe de valg, som støtter op om deres unikke personlighed. Nogle gange skal der dog hjælp til udefra, for at sensitive mennesker kan få øje på og udnytte deres evner og potentialer fuldt ud.

Gennem samtaler kan jeg hjælpe dig til

– at lære din sensitivitet at kende, at acceptere og rumme den og få en dybere forståelse for dens fordelagtige sider, så du i højere grad kan drage gavn og glæde af dem og stole på din intuition.

– at lære dine reaktioner på at være overvældet at kende, så du kan forebygge overstimulation, håndtere den, når den alligevel indfinder sig, og finde ro og balance bagefter samt bl.a. herigennem at opbygge et stabilt selvværd.

– at mærke og have respekt for dine grænser og lære at kommunikere positivt og løsningsorienteret om din sensitivitet, så du ikke bliver afhængig af, hvorvidt andre forstår eller ikke, men kan skabe sunde og dybe relationer til andre mennesker.

– at blive ekstra skarp til at prioritere, så du får den ro og tid til fordybelse i hverdagen, som du har.