Selvmord og pårørende

De fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres liv haft tanker om selvmord i en kritisk livssituation. Der er sjældent kun en enkelt årsag til, at et menneske overvejer at tage sit eget liv og ofte er det ledsaget af stor tvivl.

Årsager til selvmord og tanker herom

Følelsesmæssige og eksistentielle kriser kan være en udløsende årsag til selvmordsforsøg. Tab af nære pårørende og venner, trusler om skilsmisse, alvorlige problemer og skuffelser på arbejdspladsen eller i skolen, alvorlig sygdom, pludselige ændringer i familiesituation, dårlige økonomiske og sociale vilkår er eksempler på forhold, der gør de fleste mennesker mere sårbare som kan være medvirkende til eller udløse forsøg på selvmord. Selvmordstanker optræder meget ofte som led i en depression.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at overvejelser om selvmord ikke altid betyder, at et menneske ikke ønsker at leve mere. Nogle gange kan selvmordsforsøg eller udtalte overvejelser herom være et desperat råb om hjælp. I alle tilfælde er det afgørende altid at tage det alvorligt og handle, hvis man får kendskab til, at en person har selvmordstanker eller planer.

Når katastrofen er sket

Hvis en pårørende eller nærtstående gør alvor af det og begår selvmord, er det meget almindeligt, at man oplever sig overvældet af et kaos af følelser. Først og fremmest vil man føle sorg, men der vil næsten altid være iblandet mange andre følelser i sorgen.

Dels kan det dreje sig om skyldfølelse, hvor man bebrejder sig selv, at man ikke opdagede depressionen og selvmordstankerne i tide eller måske, at man ikke tog dem alvorligt nok.

Hertil skal det siges, at depressioner nogle gange opstår så akut, at det kommer bag på alle, selv nærtstående og af og til også eksperter, der er vant til at vurdere den slags sager. Det ændre imidlertid ikke på, at man ofte ikke kan lade være med at spekulere på, om man dog ikke kunne have gjort et eller andet for at afværge forløbet.

Dels kan der være megen vrede, selv om det ofte kan være meget svært at erkende overfor sig selv og endnu mere at tale om. Vrede over at opleve sig svigtet er meget almindelig.

Hvad kan samtaler bidrage med?

Mennesker, der har selvmordstanker kan i langt de fleste tilfælde få meget gavn af at tale med en psykolog. En psykolog kan hjælpe dig med i et fortroligt rum at få sat ord på, hvad der gør, at livet kan virke så uoverkommeligt og give dig redskaber til at håndtere livets udfordringer, således at livet føles værd at leve.

Også som pårørende kan det være hårdt at være vidne til, at et menneske, man holder af, ikke ønsker at leve længere eller har valgt at tage sit eget liv. Her kan samtaleterapi også være gavnlig, så de svære følelser og tanker kan italesættes og bearbejdes.