Skilsmisse og samliv

Det er sjældent let at gå gennem en skilsmisse, hvad end man selv eller ens partner har valgt det, eller man er blevet enige om at få fra hinanden. Hvis en skilsmisse sker efter mange års samliv, betyder det et opbrud i hele ens tilværelse.

Kendetegn

En skilsmisse er for de fleste mennesker et udtryk for en krise i livet. Kendetegnet ved en krise er, at man oplever, at ens tidligere erfaringer, reaktionsmønstre og mestringsstrategier er utilstrækkelige og at det er svært at rumme og håndtere, hvad der sker både i og omkring en.

Uanset hvor uovervindelig en krise kan opleves, er det vigtigt at understrege, at en krise kan gennemleves, så man kommer ud på den anden side som et psykisk stærkere og mere afklaret menneske. (Læs eventuelt mere under ‘Kriser og livskriser‘ eller ‘Sorg og tab‘)

Tiden omkring en skilsmisse er ofte karakteriseret ved

 • forvirring og tankemylder
 • meget stress, indre uro og hektisk aktivitet
 • behov for hele tiden at være sammen med nogen eller være alene
 • dyb sorg og en dyb følelse af afvisning
 • ensomhed
 • vrede
 • frygt for fremtiden
 • følelsesmæssig tomhed – man kan ikke rigtig mærke noget
 • depression
 • opgivenhed og afmagt
 • skyd, skam og selvbebrejdelser
 • identitetskrise
 • skiftende adgang til ens mentale, følelses- og energimæssige ressourcer og oplevelsen af at kunne overskue situationen og dens konsekvenser for ens liv eller ikke.

En svær følelsesmæssig tid

Samtidig forsøger man at finde mening og sammenhæng i det, der er sket og man skyder måske skiftevis skylden på sig selv og på partneren.

Den, der forlader sin partner, går lige som den, der bliver forladt, gennem en svær følelsesmæssig periode. Der vil ofte være en blanding af sorg, lettelse og stærke selvbebrejdelser over at gøre et andet menneske ondt. Det kan være svært at rumme og håndtere de modsatrettede følelser der opstår, når det at være loyal over for sig selv betyder at være illoyal over for sin partner og det liv, man før har troet og håbet på.

Hvis man har mindreårige børn sammen, er det en ekstra svært proces at gå fra hinanden. Man mister familielivet sammen, og den ene part mister måske hverdagen sammen med børnene.

At gå gennem en skilsmisse betyder at gå gennem både forskellige følelsesmæssige og praktiske faser. Praktiske overvejelser som hvor man skal bo, hvordan ens økonomi vil at se ud, hvem man skal kontakte om forskellige praktiske forhold og mere følelsesmæssige bekymringer og overvejelser omkring ens forhold til og liv med familie, venner og eventuelle børn.

Når børn er involverede

Når der er børn involveret er det meget vigtigt at være opmærksom på at tage hensyn til dem og lytte til deres ønsker og behov. Børn vil ofte opleve følelser som sorg, svigt og skyld og måden hvorpå de reagerer herpå kan være meget forskellig, lige fra indadvendt og modløs til voldsom og udadreagerende adfærd.

Det er især vigtigt, at børn involveres på et tidligt tidspunkt i skilsmisseprocessen, så de får en chance for at indstille sig på den kommende forandringer i familiens hverdag og i deres liv.

Hvordan kommer man videre efter en skilsmisse?

Der er ofte mange juridiske og økonomiske forhold, der skal bringes på plads efter en skilsmisse.

Derudover skal man som regel igennem en sorgproces, hvor man bearbejder sine tab og med tiden får skabt sig en ny tilværelse.

Støtte fra venner og familie er meget værdifuld, men er ikke altid nok, og ikke alle har et stærke personligt netværk af forstående og lyttende mennesker, eller har lyst til at dele de sværeste af sine tanker og følelser. Her kan der være behov for at opsøge en psykolog, der kan hjælpe én, så man ikke alene kommer igennem skilsmissen, men at den også lan blive til en psykologisk vækstproces.

Samtaleterapi og skilsmisse

Hvis du tidligere eller lige nu befinder dig en en sådan kritisk periode i dit liv, kan professionel hjælp gøre stor gavn i forhold til at støtte dig i at genvinde kontrollen over dine følelser, tanker og dit liv. Her kan du få udtrykt dine tanker og følelser, arbejde med de begrænsende forestillinger, som måtte påvirke dig i dit liv, samt med at blive i stand til at rumme de mange følelser, som du går igennem. Du kan få støtte til at finde styrken til at lære nye færdigheder og at investere din følelsesmæssige energi i nye områder af livet.

Se evt mere under afsnittet ‘Kriser og livskriser‘, ‘Sorg og tab‘ og ‘Stress‘.