Sorg og tab – at leve med sorgen

Sorg og tab er en naturlig del af livet

Alle vi mennesker kommer i løbet af livet ud for at miste nogen eller noget, vi holder af og som har stor betydning for os, og at skulle gå den sorg igennem, der følger som en naturlig reaktion på dette.

Sorg er således ikke en sygdom eller lidelse, som i sig selv nødvendigvis kræver behandling. Det er en naturlig proces, hvor vi bearbejder de følelsesmæssige bånd til den eller det, vi har mistet, og tilpasser os de forandringer, som tabet har medført. Det er meget individuelt, hvor længe processen varer samt hvor meget den påvirker os.

Når sorgprocessen forløber naturligt, vil vi med tiden opleve, at sorgen aftager og at vi langsomt tilpasser os de nye omstændigheder, accepterer tabet og går med livet, som det folder sig ud.

Nogle sørgende oplever imidlertid at have svært ved at håndtere og bearbejde deres sorg på en sund og konstruktiv måde. Dette kan skyldes flere forskellige omstændigheder.

Måske har følelserne i situationen virket for smertefulde og ubærlige og er blevet undertrykt. Måske vi haft for meget at se til eller været fanget i et mønster af at koncentrere sig om at tage sig af arbejde, familie og venner og har undladt at forholde os til og tage hånd om, hvordan vi selv har det.

Måske har vi ikke haft de rigtige værktøjer. Eller måske har vi simpelthen brug for et sted, hvor der er ro, rum, tid og nærvær til at gå ind i og få bearbejdet følelserne og forløbet ordentligt.

Ignorer ikke sorgen

Det er vigtigt ikke at ignorere eller undertrykke sorgen. Det kan være, at sorgen og smerten føles så dyb, at du er bange for, at hvis du gav efter for dine følelser ville du bryde helt sammen og aldrig komme ovenpå igen og at det derfor gælder om at holde fast i den kontrol, du endnu oplever at have.

Sandheden er, at dette blot vil udskyde sorgen. Sorg forsvinder ikke af sig selv, den tager den tid den tager, og vi bliver nødt til at mærke og gå igennem den. Hvis vi søger at undgå den, bliver processen blot sværere og længere og kampen med sorgen kan udvikle sig til en generel mistrivsel.

Tegn på behov for støtte på vejen

Måske du kan genkende dig selv i en oplevelse af, at

  • du sidder fast i din sorg
  • du forsøger måske at skubbe dine følelser væk, fordi de er svære at sætte ord på og virker så voldsomme, at du er bange for, at du ikke vil kunne rumme dem, hvis du tillod dig at mærke dem
  • du kommer til at presse dig selv til ”at komme videre” og at det resulterer i den modsatte effekt
  • du er bange for at ”belemre” andre med din sorg og i stedet holder den inde
  • du ind imellem har store humørudsving
  • du har mistet dit overskud og er blevet indelukket og nedtrykt
  • almindelige hverdagsgøremål er blevet uoverskuelige
  • du har mistet modet på livet

Årsager til sorg og tab

Sorg kan følge af flere forskellige årsager. Nogle af de mest almindeligt anerkendte er kritisk sygdom, dødsfald, tab af en nærtstående, skilsmisse og abort. Men vi kan også opleve sorg i forbindelse med andre kriser i vores liv som at miste arbejde (og den identitet vi har fået og det fællesskab vi har været en del af gennem det), at miste en rolle i vores liv, som vi har identificeret os med (som at være forælder når vores børn bliver voksne, flytter hjemmefra og ikke har brug for os på samme måde som da de var små), eller at miste muligheden for eller evnen til at gøre noget, som vi holder meget af, og som vi har forbundet med at være den, vi er.

Hvor henter vi hjælp?

I perioder af sorg er det vigtigt at have nogen at dele sin sorg med. Mange opsøger familie eller gode venner, som de føler sig trygge ved, men ikke alle har denne mulighed eller føler, at de kan få den hjælp, de har brug for her. Hvis du er i en sådan situation, hvor du føler, at du er gået i stå og ikke kan komme videre ved den hjælp, du har for hånden, kan det være en god støtte at opsøge en psykolog.

Hvis ikke du har prøvet at miste før, kan sorg være en skræmmende proces at skulle gå igennem. Mange bliver bekymrede over den måde, de oplever sig selv på, som på mange måder kan have ligheder med symptomerne på stress (se evt siden om stress) og bliver usikre på, hvad der sker med dem, hvordan de skal komme igennem det og om de nu bearbejder sorgen ”rigtigt”, for at den ikke skal risikere at blive længere end nødvendig eller udvikle sig til depression eller angst.

Hvad kan samtaleterapi bidrage med?

Hvis du netop har mistet, og oplever at være så ramt af sorgen, at du næsten ikke kan rumme andet, eller måske ikke har nogen at tale med om det, kan jeg hjælpe dig med selve bearbejdnings- og tilpasningsprocessen, mens den står på og støtte dig i at skabe en balance, hvor du kan have plads til din sorg samtidig med, at du får din hverdag til at køre videre, som den skal. Her kan det være vigtigt at tale om selve tabet, savnet og de følelser, der knytter sig hertil. Ofte vil det også være relevant at tale om død og dødsangst på et mere generelt plan, da dette ofte vækkes i forbindelse med tab.

Hvis du er gået i stå i dit liv efter at have mistet, kan vi i terapien sammen arbejde med at bearbejde din sorg og undersøge, hvad der ligger bag, at du har holdt sig tilbage fra verden. Et led i dette er, at du får mulighed for stille og roligt at forholde dig til det liv, du har levet, hvad det har betydet for dig, hvad du har fået og lært gennem det, hvordan dit liv nu har ændret sig, og hvordan du kan finde dig selv og din vej i det og gøre det til dit. Efterhånden som du går gennem og får bearbejdet din sorg, vil du langsomt genfinde troen på dig selv og modet til at investere dig selv og din energi i dit liv.