Terapi for krop, sind og ånd

Generelt om terapi for krop, sind og ånd

En session for krop, sind og ånd starter med en kort afklaring omkring, hvad du ønsker at arbejde med, hvorefter vi går ind i en respektfuld og anerkendende udforskning af, hvad du bringer op. Samtalen bliver fulgt op af en kropsterapeutisk behandling og sessionen afsluttes med en kort opfølgning på, hvor du er i din proces og hvordan du har det.

Denne udvidede udgave er særligt tænkt til dig, der har et ønske om at udvikle dig personligt, så du kan udfolde og udtrykke dig mere frit. Det kan også være en god løsning til dig, der arbejder med at slippe følgevirkningerne af stress og sorg.

Samtaleterapi

Denne del af sessionen er på ca. 1 eller 2 timer efter aftale. Den består af en kort afklarende samtale om, hvad du ønsker at arbejde med. Herefter går vi ind i selve proces af at udforske og være nysgerrig på det, du bringer op og de tanker, følelser, reaktioner i forhold til dig selv, andre og livet, det bringer i spil.

I den terapeutiske proces har jeg fokus på at guide dig til nærvær med og accept af dig selv, og hvad der sker i dig. Dette er nøglen til at give plads til bevægelse og dermed forandring og liv.

Jeg vil med andre ord opmuntre dig til at åbne op for din kontakt indadtil til de tabte livskvaliteter, der hviler her, og til de følelser, som igen kan blive en guide for dig i forhold til at mærke, når noget er vigtigt for dig. Du kan læse mere om mit fokus i og tilgang til terapi på siderne under ‘Samtaleterapi‘.

Ved afrundingen af samtaledelen vil jeg foreslå den kombination af kropsterapi, jeg oplever vil komme omkring det, vi har arbejdet med i løbet af samtalen, på den mest effektive måde.

Kropsterapi

Denne del af sessionen varer ca. 45 min.-1 time. Dens formål er at give dig give dig ro og fred til kunne at integrere de ting, vi har været omkring i samtalen. Dertil er målet at støtte kroppen til at slippe de spændinger og fastfrosne strukturere og energier, der endnu måtte være her, så kroppen kan genvinde sin oprindelige livsfuldhed, balance og smidighed.

Dertil er det mit ønske at give dig mulighed for at være nærværende med, hvad der sker i din krop under behandlingen, og der igennem støtte din proces af at genvinde din kontakt indadtil. Dette er et vigtigt led i at lære at mærke og stole på kroppen og dermed blive bedre til at handle ud fra en følelse af at være centreret i dig selv og have indflydelse på dit liv.
Du kan læse om de typer af kropsterapi, jeg trækker på, på siderne under ‘Kropsterapi‘.

En afsluttende opfølgning

Sessionen for krop, sind og ånd afsluttes med en kort opfølgning på, hvordan du har det, hvor du er i din proces og hvad du kunne tænke dig, som dit næste skridt.

“There is no certainty; there is only adventure”
– Roberto Assagioli