Udvikling gennem kriser

Når livet gør ondt

Ofte er det først når vi oplever en personlig krise, og svære tanker og smertefulde følelser truer med at overvælde os, vi for alvor begynder at forholde os til os selv og vores liv og eventuelt vælger at søge en psykologs hjælp. Selv om det i disse stunder kan være svært at se lyset, er det vigtigt at huske på, at der forklædt i krisens mørke altid ligger muligheden for positiv forandring og ny vækst. Selv om det kan være svært at se, er der altid en vej ud!

Vi kan også opleve frustration eller sorg over oplevelsen af, at vi er kørt fast i uhensigtsmæssige og måske end og destruktive mønstre og ikke lever eller udvikler os på den måde, vi ønsker. Det gode ved denne form for smerte og konflikt er, at den minder os om, hvad der er vigtigt for os i livet. Smerte er her den måde, vi fortæller os selv, at vi bevæger os i en gal retning.

Hjælp på vejen

En psykolog kan støtte dig i at blive mere bevidst om forskellige sider af dig selv og din situation, og udfordre dig på dem, der ikke tjener men begrænser dig i din livsudfoldelse. Deri opstår en mulighed for at finde nye veje og måder at håndtere dine udfordringer på, der er mere hensigtsmæssige og i større samklang med den, du er og det, som er vigtigt for dig i livet. Dette skaber igen større glæde, selvværd og personlig udvikling og udfoldelse i dit liv.

I menuen ‘Hjælp til…‘ kan du læse om nogle af de indgangsvinkler, der kan være til at opsøge en psykolog, og som jeg kan støtte dig i at komme videre i forhold til. Det er de samme, som her under kort er listet op under ‘Kriser’.

“Bevidsthed fødes aldrig uden smerte”
– Carl Gustav Jung

Personlig udvikling

Noget af det en psykolog kan støtte dig i, er at:

 • udvikle større selvindsigt
 • mærke og udtrykke følelser, behov og grænser på en hensigtsmæssig måde
 • udvikle bedre kontakt til dig selv og dine nærmeste
 • bevidstgøre ressourcer og potentialer
 • styrke selvaccept, selvværd og selvrespekt
 • afdække tanke-, føle- og handlemønstre i forskellige sammenhænge
 • slippe uhensigtsmæssige eller destruktive antagelser, mønstre og vaner
 • blive mere nærværende i nuet og i hverdagen
 • opnå større indflydelse på eget liv
 • opleve større succes og tilfredshed i arbejdslivet
 • udvikle dig som det unikke menneske, du er
 • komme i kontakt med en større livsglæde, personlig styrke og indre ro

Kriser

Indgangen til et terapeutisk forløb og en personlig udvikling kan være svære oplevelser i forbindelse med: