Voksne børn af alkoholikere

Voksne børn af alkoholikere

Statestikker viser, at ca. 1 ud af 10 danskere vokser op i et hjem, hvor en eller begge forældre har et alkoholmisbrug.

Mange tror fejlagtigt, at det kun er ‘manden på bænken’, der har et alkoholmisbrug. Det er forkert. Ifølge TUBA, der står bag megen forskning på dette område, er der tale om et alkoholproblem, når brugen af alkohol har en forstyrrende indvirkning på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien og når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af en andens brug af alkohol

Børn der vokser op i et hjem med alkoholproblemer eller andre misbrug, udvikler ofte psykiske og sociale vanskeligheder, som følger dem ind i voksenlivet, og de har oftere end andre svært ved at tackle voksenlivets udfordringer.

De typiske reaktioner er lavt selvværd, en overdreven tendens til bekymring, problemer med nære forhold og en ringe evne til at tage vare på egne behov.

Det kan være vanskeligt at se sammenhængen mellem en opvækst med misbrug og ens aktuelle problemer som voksen. Der synes dog at være bestemte problemstillinger, der går igen hos voksne børn af alkoholikere.

Kendetegn

Er du vokset op med alkoholisme, kender du måske til, at

  • du er god til at holde facaden, selv om du føler dig usikker og forvirret indeni
  • du føler dig forskellig fra andre.
  • du føler dig ensom, også når du er sammen med andre
  • du har svært ved at færdiggøre de projekter, du starter eller
  • du har et stort behov for at have kontrol og en tendens til at være meget perfektionistisk
  • du er god til at gøre ting for andre, men ikke at tage vare på dig selv og dine behov
  • du higer efter andres accept og bekræftelse, og næsten ikke tåler kritik, ofte fordi
  • du har tendens til at være overdrevent selvkritisk og selvbebrejdende
  • du har svært ved at indgå i næreforhold og parforhold
  • du undviger konflikter, og dermed ofte ikke får opfyldt dine egne ønsker og behov.

Selvfølgelig er der forskel på hvor meget en opvækst med alkoholmisbrug påvirker den enkelte og hvordan, men det selvbillede og de karaktertræk, der er udviklet gennem en barndom med misbrug er ofte svære at bearbejde og ændre, og det kræver en fokuseret indsats.

Mange erkender og søger først hjælp i 25-50 års alderen og da ofte af helt andre årsager som fx problemer på arbejde, i venskaber, i parforholdet, i forhold til egne børn og andre relationer eller på grund af fysiske symptomer eller selvværdsproblemer, ensomhed, søvnproblemer, stress, angst, udbrændthed og depression.

En barndom i en familie med alkoholmisbrug

Voksne børn af alkoholikere er vokset op i mere eller mindre uhensigtsmæssige eller dysfunktionelle familiemønstre, hvor miljøet og forældreevnen har været svækket af alkohol. Ofte betyder det i varierende grad, at de for tidligt har fået/taget for meget ansvar. Det kan fx være overfor deres forældre – inkl. deres adfærd, følelser, behov, problemer og misbrug – eller for deres søskende og dem selv samt deres eget tarv, udvikling og opdragelse.

Påvirkningen af at være vokset op i en familie med alkoholmisbrug kan være meget individuel og subtil. Der behøver ikke at være tale om et udtalt traume, en dårlig barndom eller ukærlige forældre. Mange hjem har udadtil fungeret fint, og der har måske både været styr på økonomi, tøj, mad og boglig samtidig med, at der måske ‘kun’ periodisk har været drukket alkohol.

Mange voksne børn af alkoholikere har dog savnet nærhed, tryghed og støtte; at blive set, hørt og accepteret (som de var og ikke for hvad de gjorde) samt blot at være frie og naturlig børn.

Ikke at frihed er svaret, for mange voksne børn af alkoholikere har netop haft for meget ‘frihed’ og på den måde været overladt til sig selv og deres valg i livet, uden at have lært at tage beslutninger med udgangspunkt i sig selv. Nogle har således ikke været opmuntret og påskønnet. Andre har været mødt med for store ambitioner og krav.

Samtaleterapi

En væsentlig del af at bearbejde de vanskeligheder, du kan være konfronteret med efter en opvækst i et hjem, hvor der har været et alkoholmisbrug, er at udvikle din evne til at drage omsorg for dig selv, dine behov og dit liv, samt at stille ind på og lytte til ”din indre stemme” (det sted i dit indre, hvor du ved, hvad der er det rigtige for dig at gøre), og hele de gamle sår.

Gennem det terapeutiske arbejde med i fællesskab at udforske dit liv, hvem du er som menneske, hvad dine interesser og værdier er, hvad du føler, tænker og fornemmer i kroppen i øjeblikket, vil du få en stadig større og friere adgang til dine følelser, stemninger, tilstande, kropsreaktioner, motiver, ønsker og behov.

I adgangen til og kendskabet til dette, dit indre liv, samt hvordan du navigerer i det, ligger nøglen til at kunne vejlede dig selv i forhold til udfordringer og dilemmaer i relationer, situationer og andre sammenhænge på en måde, så du kan leve det liv, du inderst inde ønsker og tror på til glæde for og tilfredsstillelse for dig selv og andre.

Herunder er nogle link til tilbud, hvor du kan finde mere information og måske har mulighed for et gratis forløb, hvis du rammer ind den rigtige aldersgruppe. Du er også meget velkommen til at kontakte mig.

http://www.tuba.dk/

http://www.danskmisbrugsbehandling.dk/barn-af-alkoholiker/

http://www.alkoholbehandleren.dk/voksneboern_alkoholbehandling/index.html